Relief

Høydene eller ulikhetene på en landoverflate, sett på kollektivt.