Beskyttelse av jord

Bevisst prosess nødvendig for jord og jordegenskaper bevaring realisert på forskjellige nivåer (personlig, lokal, nasjonal, kontinental) og ved hjelp av informasjon innhentet ved jordforskning. Bærekraft er resultatet av denne prosessen.