Lønnsom

Situasjon der inntektene er høyere enn kostnadene.