Produktivitet

Jordens kapasitet til å produsere planter biomasse for menneskelig bruk, forsyning av mat, fôr, fiber og drivstoff innen naturlig eller administrert økosystem grenser