Nedbør

Vann som når bakken fra nedbør, snø og hagl.