Potensielt mineraliserbart nitrogen (PMN)

En test som måler mengden organisk nitrogen fra jord omgjort til tilgjengelige planteformer under spesifikke forhold med temperatur, fuktighet, lufting og tid. Det er et mål på biologisk aktivitet og indikerer mengden N som er relativt raskt tilgjengelig.