Pedogenese

Prosess med jorddannelse og utvikling av jorddannende faktorer: klima (hovedsakelig temperatur og utfelling), Foreldremateriale, levende organismer (planter og biota), topografi, tid, vann og menneske.