Pedoklimatisk sone

Soner som er relativt homogene angående klima og jord (f.eks. Metzger et al., 2005).