Ped

En individuell naturlig jord aggregat, i motsetning til en klute forårsaket av forstyrrelse, eller en betong forårsaket av sementering. Beskrevet som en rekke former: platy (laminert), prismatisk (vertikal akse av aggregater lengre enn vannrett), søyle (prismer med avrundede topper), blokkerende (kantete eller subangulære) og granulære.