Foreldremateriale

Mineral- eller steinmateriale på og / eller som det dannes jord under pedogenese (jorddannelsesprosess); overordnet materiale er en av de fem viktigste jorddannende faktorene.