Organisk materiale

Plante og dyr resten i jorda i forskjellige stadier av dekomponering. Alt materiale som er en del av eller stammer fra levende organismer. Inkluderer organisk jordsmonn, anlegg resten, mulch, kompostog andre materialer.