Fleraktørstilnærming

Multi? Actor-tilnærmingen tar sikte på mer etterspørselsdrevet innovasjon gjennom ekte og tilstrekkelig involvering av ulike aktører (sluttbrukere som bønder / bondegrupper, fiskere / fiskergrupper, rådgivere, bedrifter osv.) Hele prosjektet: fra deltakelse i planlegging av arbeid og eksperimenter, gjennomføring av dem fram til spredning av resultater og mulig demonstrasjonsfase.