Gjødsel

Husdyr ekskrementer, som sådan eller inkludert sengetøy.