Langsiktige eksperimenter

Eksperiment som har pågått i minst 10 år.