Arealbruk

Landets sosioøkonomiske formål. Hovedklassene finnes i LUCAS nomenklatur for arealbruk (http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/other_documents/lucas/index.htm). Vi fokuserer på landbruk.