Irrigasjon

Påføring av vann på jord for å hjelpe til med produksjon av avlinger.