Infiltrasjonskapasitet

Maksimal hastighet som vann kan infiltrere i en jord under et gitt sett med forhold.