Infiltrasjon

Bevegelse av vann som fører jordoverflaten ned i jorden (i motsetning til perkolasjon, som er bevegelse av vann gjennom jordlag som beveger seg ned til akviferer eller ut til elver).