Infestation

Akkumulering av midler som er i stand til å fremme biologisk stress og påfølgende tap av utbytte som nematoder, ugress, mikroorganismer, mus osv., favorisert av for eksempel en for smal avlingsrotasjon.