Horizon

Et av lagene som dannes i jorden profil som et resultat av jorddannelse Prosesser. En horisont kan vises som et definert synlig lag. Enkeltlag i jord profil med lignende egenskaper eller materiale, men som varierer i det minste i en egenskap, f.eks. farge eller tekstur fra tilstøtende horisonter over eller under i profil; diagnostisk horisont: Dominant jordegenskap eller materiale definerer navnet på horisonten, f.eks. gypshorisont med tydelig kalsiumsulfat (gips: CaSO4) berikelse; genetisk horisont avhengig av type pedogenese.