Grønn gjødsel

Ikke høstet avling dyrket mellom to hovedavlingstider, ment å forbedre jord fruktbarhet, generelt ikke vokser under N-begrensning på grunn av bruk av gjødsel og gjødsel, eller evnen til å fikse atmosfærisk N, ELLER Ungt og saftig plantemateriale forvandlet til jord for å forbedre dets organisk materiale og næringsinnhold.