Agroøkologi

Vitenskapen om økologi, eller grenen av biologi som omhandler forholdet og samspillet mellom organismer og deres miljø, gjaldt design, utvikling og ledelse av landbruket.