Økosystemtjenester

Økosystemers direkte og indirekte bidrag til menneskers velvære. Konseptet