Økosystem

Et dynamisk kompleks av plante-, dyre- og mikroorganismesamfunn og deres ikke-levende miljø som samhandler som en funksjonell enhet. (MA, 2005a) For praktiske formål er det viktig å definere de romlige dimensjonene av bekymring.