Avling

Mengden avling høstet per arealenhet, uttrykt enten som total avling (biomasse) eller som korn (omsettelig) avling (kg / ha eller t / ha).