Dekk avling

Ikke høstet avling dyrket mellom to hovedavlingstider, hovedsakelig ment å beskytte de strukturelle aspektene av jord fruktbarhet og redusere erosjon.