Et av forsøksfeltene i SoilCare ligger i Solør-Odal nord for Kongsvinger. Foto: Til Seehusen

 

   

I løpet av de siste fire årene har forskere og landbruksrådgivere ved SOILCARE undersøkt hva slags tiltak som er nødvendig for å gjøre europeisk jordbruk mer bærekraftig. Målet er å finne løsninger som er tilpasset lokale klima- og jordforhold og den sosioøkonomiske situasjonen.

 

De befolkningen øker. Det legger også press på landområder i flere europeiske land, med økende matproduksjon på fallende landområder. For å forhindre uttømming av jorda, må det iverksettes lokale tiltak som bidrar til mer bærekraftig jordbruk.

 

I det europeiske forskningsprosjektet SoilCare har forskere jobbet i flere år for å finne løsninger på utfordringene våre landressurser står overfor.

 

 - Mye av dagens landbrukspraksis går utover jordstruktur og jordssammensetning, som igjen resulterer i redusert jordkvalitet, sier Jannes Stolte, avdelingsleder i NIBIO og ansvarlig for SoilCare-prosjektet fra norsk side.

- Ved å endre måten vi driver jorda på, kan vi stoppe forverringen av jordkvalitet. Dette er helt avgjørende hvis vi skal kunne opprettholde og helst også øke fremtidig matproduksjon.

 

Frederik presenterer funn fra Øsaker-studien. Fotokreditt: Kamilla Skaalsveen

Den 4. norske workshopen for interessenter fant sted på NIBIOs kontor i Oslo 13. mars 2019. Tolv personer deltok totalt; fem fra NIBIO og syv eksterne interessenter. Disse inkluderte bønder, styreleder i National Farmers Union, rådgivende tjenestepresentanter og en representant fra Royal Norwegian Society for Development.

 

Workshopen startet med en introduksjon av forsker Kamilla Skaalsveen og en presentasjon av SoilCare-prosjektet av Jannes Stolte som en generell påminnelse og en oppdatering om fremdriften i prosjektet siden forrige interessentmøte. Frederik Bøe og Till Seehusen fulgte med å gi en oppdatering fra de to undersøkelsesstedene (Solør-Odal og Øsaker) for å informere deltakerne om aktiviteter og resultater fra 2018 og eksperimentelle planer for 2019.

 

Deltakerne ble bedt om å beskrive SICS som blir testet i de norske undersøkelsesstedene (dekningsavlinger generelt og dekningsavlinger for å lindre komprimering) og forventede fordeler / virkninger. Noen av disse inkluderte å få subsidier, forbedre avkastningen via N-input og både kutte kostnader og øke inntektene som et resultat samt forbedre jordkvalitet og karbonlagring. Risikoen var forbundet med konkurranse mellom dekkavlinger og hovedavlingen, skadedyr og sykdommer økte, og behovet for å påføre glyfosat for å drepe dekkavlingene.

Det tyske undersøkelsesstedet ved forskningsgården Tachenhausen undersøker effekten av glyfosat i en beskjæringssystem med dekkavlinger og redusert jordbearbeiding uten brøyting. Bruken av glyfosat er for tiden svært omdiskutert, og den offentlige opinionen presser mot forbud mot dette herbicidet. For øyeblikket, ettersom konvensjonelle bevaringslandbrukssystemer er avhengige av bruk av ugressmiddel for ugressbekjempelse, er det viktig å forstå effekten av glyfosat på jordbiologi. Det er også viktig å utvikle alternativ forvaltningspraksis for å eliminere bruken i tilfelle den er forbudt. Denne konflikten illustrerer et vanlig strukturelt problem med oppdrett i industriland, og krever forskningsprosjekter og interessentpaneler for å unngå polarisering og destruktiv dynamikk. beskjæringssystem med dekkavlinger og redusert jordbearbeiding uten brøyting. Bruken av glyfosat er for tiden svært omdiskutert, og den offentlige opinionen presser mot forbud mot dette herbicidet. For øyeblikket, ettersom konvensjonelle bevaringslandbrukssystemer er avhengige av bruk av ugressmiddel for ugressbekjempelse, er det viktig å forstå effekten av glyfosat på jordbiologi. Det er også viktig å utvikle alternativ forvaltningspraksis for å eliminere bruken i tilfelle den er forbudt. Denne konflikten illustrerer et vanlig strukturelt problem med oppdrett i industriland, som krever forskningsprosjekter og interessentpaneler for å unngå polarisering og destruktiv dynamikk.

 

I felteksperimentet består de fire behandlingene av: dekningsavlinger og påføring av glyfosat, dekningsavlinger uten påføring av glyfosat, påføring av glyfosat uten dekningsavlinger og ingen glyfosat uten dekningsavlinger. Alle fire behandlingene replikeres fire ganger (= 16 plott) på 12 m² plott.

DSC 0031 lavres lang

 

Portugal-undersøkelsesstedet holdt en åpen dag i april for å vise lokale bønder fremdriften i deres SICS-forsøk på grønn gjødsel.

 

Grønne gjødsel

Interessenter som vurderer grønn gjødselÉn SICS inkluderer vekst grønngjødsel å se på effekten på jordkvalitet og ble spesielt godt mottatt av bøndene og teknikerne. Den åpne dagen var perfekt tidsbestemt for full blomstring av belgfrukter, noe som forårsaket en veldig entusiastisk reaksjon fra deltakerne. Det ble foreslått at i tillegg til å overvåke endringen i jordkvalitet, å beregne næringsstoffutslipp av belgfrukter ville være en god ide. Dette vil igjen bidra til å beregne bare den nødvendige mengden mineral befruktning nødvendig for påføring. Håpet ville være å redusere både kostnader og avhengighet av kjemikalier.

 

 OPenDay-diskusjonerEtter den åpne dagen ble næringsutslipp bestemt for 5 arter av belgfrukter: Erte, gul lupin, rødkløver, Balansa kløver og pilkløver. I tillegg til å forbedre SOC og ugressbekjempelse, leverer grønne gjødsler i gjennomsnitt 35%, 25% og 100% av NPK-utvinningen av kornmais. Et papir som publiserer disse resultatene ble nylig gitt ut (september 2019) i en nasjonal landbruks teknisk-vitenskapelig tidsskrift.

 

Bonde Rafael Alonso Aguilera i sin økologiske olivenlund, med dryppvanning og dekkavling SICS. Fotokreditt: Jasmine Black

 

I vårt andre nyhetsbrev (November 2017), vi introduserte deg for de to Spanske studiesteder, som ligger i det sørøstlige Spania i nærheten av Almeria - Område A i Sorbas-Tabernas-bassenget og område B i naturparken Cabo de Gata. Nylig møtte forskergruppen SoilCare i Almeria for å diskutere fremdrift av prosjektet og besøke de to undersøkelsesstedene