Tabellen nedenfor gir en oversikt over arbeidspakkene i SoilCare-prosjektet. 

 

WP  Tittel Partnerinstitutt WP-leder WP-nestleder
1 PROSJEKTLEDELSE WR Rudi Hessel Erik van den Elsen
2 Gjennomgang av jordforbedrende CS    WR Oene Oenema  Marius Heinen
3 Deltakende utvalg av CS  NEWCASTLE Mark Reed  Niki Rust
4 Metodikk for å overvåke og vurdere CS   Unibe Abdallah Alaoui Felicitas Bachmann
5 Overvåking og vurdering av CS  KUL Guido Wyseure  Jan Diels
6 Oppskalering og syntese RIKS  Hedwig van Delden  Simone Verzandvoort 
7 Politikkanalyse og policystøtte   MILJØ Melanie Muro Zuzana Lukacova
8 Formidling og kommunikasjon GLOUCESTERSHIRE Jane Mills Julie Ingram

    

JordpleieWPDiagram

 

WP1 ProsjektledelseDet overordnede målet for WP1 er todelt: 1) å sikre riktig aktivitetsstyring av prosjektet, 2) å strømlinjeforme administrative, økonomiske, juridiske og IP-spørsmål (Intellektuell eiendom) for å gjøre det mulig for FTU-partnere å fokusere på sine forskningsaktiviteter. Spesifikke delmål er:

 • Aktivitetsstyring for å lette problemfri drift av prosjektmålene ved å støtte koordinatoren, WP-ledere og andre partnere, og sammenstille periodiske aktivitetsrapporter
 • Å håndtere alle økonomiske, administrative og juridiske forhold i konsortiet
 • Ta opp likestillingsspørsmål i prosjektet
 • For å sikre god kommunikasjon innenfor prosjektet, og til parter utenfor konsortiet
 • Å organisere plenumsprosjektmøter og legge til rette for organisering av vitenskapelige styremøter

WP2 Gjennomgang av jordforbedrende CSHovedformålet med WP2 er å gjennomgå og vurdere dagens brukte jordforbedrende dyrkingssystemer og agronomiske teknikker i EU. Spesifikke mål er:

 • For å gjennomgå jordforbedrende CS og deres viktigste drivkrefter i Europa,
 • Å analysere de sterke og svake punktene (SWOT-analyse) av den identifiserte jordforbedrende CS, ved hjelp av agronomiske, miljømessige og sosialøkonomiske kriterier,
 • Å utvikle og teste et rammeverk for klassifisering av jordforbedrende CS,
 • Å utlede terskelverdier for jordkvalitet, og å identifisere behovet for jordforbedrende CS som funksjon av pedoklimatiske soner i Europa, og
 • Å utvikle og teste et beslutningsverktøy som skal brukes til forhåndsvalg av viktige jordforbedrende CS.

WP3 Deltakende utvalg av CS

 • Lag flere rådgivende paneler for å veilede og co-produsere forskning på hvert studienettsted
 • I samarbeid med rådgivende paneler, identifiser de mest egnede måtene og formatene for å formidle prosjektresultater innenfor studiens nettsteder (i samarbeid med WP8),
 • Ved hjelp av overveiende multikriterieteknikker kan du samarbeide med lokale konsortiumpartnere for å legge til rette for lokale interessenter på hvert undersøkelsessted å velge beskjæringssystemer og agronomiske teknikker
 • Samle bevis om sosiale faktorer som påvirker adopsjon av jordforbedrende innovasjoner (identifisert innledningsvis av case study-partnere i WP2, og for å informere om utviklingen av scenarier i WP6),
 • På utvalgte nettsteder samler du inn og analyserer kvalitative data for å vurdere hvordan dynamikken i tillit og andre faktorer kan forklare sosial aksept og adopsjon av jordforbedrende innovasjoner som nye beskjæringssystemer.

WP4 Metodikk for å overvåke og vurdere CSHovedmålet med WP4 er å utvikle en omfattende metodikk for å vurdere både fordeler og ulemper ved forskjellige CS, som vil tjene til overvåking og evaluering.
Spesifikke mål er:

 • Å utvikle og teste en omfattende vurderingsmetodikk for studiesteder;
 • Å utarbeide en overvåkingsplan for hvert undersøkelsessted i samarbeid med WP5.

WP5 Overvåking og vurdering av CS

 • Implementere jordforbedrende CS som ble valgt i WP3 for testing i samarbeid med interessenter
 • Overvåker disse CS i 2-3 år for å kunne vurdere ytelse under forskjellige værforhold
 • Bestem hvilken jordforbedrende CS som vil være mest egnet for hvert område
 • Gi demonstrasjoner av CS til interessenter for å dele og diskutere overvåkings- og vurderingsresultater
 • Å bygge en felles database som muliggjør sammenligning av implementering, overvåking og vurdering av CS på studiestedene

WP6 Oppskalering og synteseHovedmålene med WP6 er å:

 • Syntetisere og integrere resultatene oppnådd av WPs 3-5 i de forskjellige undersøkelsesstedene for å trekke generelle konklusjoner for anvendelse av jordforbedrende CS
 • Utvikle og bruke en kvantitativ, romlig eksplisitt modell for å vurdere virkningen av jordforbedrende CS på europeisk nivå under et sett med fremtidsscenarier
 • Utvikle et interaktivt verktøy for å vurdere potensialet for anvendelse av jordforbedrende CS i hele Europa.

WP7 Policy analyse og policy support Å identifisere gode politiske alternativer for å ta i bruk jordforbedrende teknikker som er undersøkt i de andre WP-ene. Mer spesifikt fokuserer WP7 på institusjonelle (styrings) aspekter ved å oppnå smartere og mer bærekraftig landbruk og har følgende mål:

 • Å gjennomgå gjeldende policyer med relevans for jordkvalitet, jordforringelse, og adopsjon av CS
 • Å velge policyalternativer for å forbedre jordkvalitet og forhindre jordforringelse i landbruket i forskjellige skalaer (Europa, nasjonalt, subnasjonalt og lokalt) og etter en deltakelse fleraktørstilnærming.
 • Å fremme politikk som kan øke adopsjon av jordforbedrende CS, ved å oversette vitenskapelige SOILCARE-resultater til politiske orienteringer

WP8 Formidling og kommunikasjon

 • Utvikle et avansert og lett tilgjengelig SOILCARE Information Hub
 • Utvikle en formidlings- og kommunikasjonsstrategi basert på spesifiserte mål og mål for å øke synligheten til prosjektet og for å sikre at prosjektresultatene når den tiltenkte målgruppen
 • Utvikle en serie med formidlingsprodukter fra forskningsresultatene som passer for forskjellige kategorier av interessenter på studiesteder, nasjonalt og europeisk nivå.