Partner 14 - Teagasc - Agriculture and Food Development Authority

Teagasc, Oak Park, Carlow, Irland

Institute

Teagasc - Landbruks- og matutviklingsmyndigheten

Logo Liten

 
Profil Teagasc er et statlig organ som ble opprettet i 1988. Oppdraget er å støtte vitenskapelig basert innovasjon i næringsmiddelindustrien og en bredere bioøkonomi. Som den ledende offentlige sektororganisasjonen innen jordbruk og matforskning i Irland, gjennomfører Teagasc aktiviteter innen forskning, kunnskapsformidling og utdanning under følgende sentrale programområder: Dyre- og grasmarkforskning og innovasjon; Avlinger, miljø og Arealbruk; Mat; Rural Economy and Development. Johnstown Castle er Irlands ledende forskningssenter for jord og landlige omgivelser og forsker på jord, næringsstoffer effektivitet, utvinning og tap, luft- og vannkvalitet og agroøkologi. Forskningsresultater brukes mye av rådgivere, bønder, forskere og beslutningstakere. Det er hjemmet til Irlands Soil Information System, National Soil Database og National Soil Library. I tillegg har den toppmoderne laboratoriefasiliteter for å støtte forskningsprogrammet med jord-, vann-, plante-, luft- og mikrobiologiske analyser.
Instituttets nettside www.teagasc.ie
Roll i prosjektet Prosjektpartner
 
ansatte
Navn Kontaktinformasjon Kvalifikasjoner Bilde
Dr. Lillian O'Sullivan Tel:

 

 

 Avatar