Partner 10 - Milieu Limited

Milieu, Chaussée de Charleroi, 112, 1060 Brussel, Belgia

Institute

Milieu Limited

MilieuLogo

 
Profil Milieu Ltd er et lov- og policyforskningsfirma med en sterk oversikt over å jobbe for EU-kommisjonen (GD Miljø, GD Klimahandling, GD Regionale og urbane saker og andre). Milieu har lang erfaring med å gi teknisk og juridisk støtte til gjennomføringen av EUs miljøpolitikk (ferskvann, flom, land, biologisk mangfold, tilpasning til klimaendring, energi, finansieringsinstrumenter) i EU og har gjennomført en rekke grundige casestudier på medlemsstatsnivå.

Milieu har en oversikt over å støtte EU-kommisjonen i implementeringen av ulike EU-direktiver, inkludert vannrammedirektivet, flomdirektivet, det urbane direktivet om behandling av avløpsvann, drikkevannsdirektivet, havstrategirammedirektivet (MSFD) og EUs tilpasningsstrategi. . Andre nylige prosjekter inkluderer evaluering av EUs politikk og deres innvirkning på landtak og landforringelse (for EØS) og styringen av vann-mat-energi-forbindelsen (for UNEP). Bestilt av EU-kommisjonen, er følgende nylige prosjekter relevante: EUs policy om naturlig vannretensjon
Tiltak (NWRM), analyse av miljøresultatene fra EUs samholdspolitikk, Fitness Check of the Birds and Habitats Directive, Smart-guide for multi-benefit investeringer i grønn infrastruktur og
Metoder for klimasikring av investeringer og tiltak under Samhold og regionalpolitikk og Felles landbrukspolitikk. 

Instituttets nettside www.milieu.be 
Roll i prosjektet WP7-leder 
 
ansatte
Navn Kontaktinformasjon Kvalifikasjoner Bilde
Melanie Muro 

Tlf: + 32 2 506 1000

Master i miljøplanlegging, PhD i Vannforvaltning. Policy Advisor i Milieu. Kompetanseområder inkluderer integrert og samarbeidende planlegging og forvaltning av vannressurser, særlig implementering av EUs vannrammedirektiv, dynamikken og fordelene ved partnerskap og arbeid og læring Prosesser, vann effektivitet, vannforbrukers atferd og holdninger. 

 

MelanieMuro Small 
Dr. Robert Pederson  Tel: + 45 40 28 17 01

Seniorpolitisk rådgiver, ekspert i analyse, utvikling og implementering av EU-landbruket (CAP) og matpolitikk

 

Robert Pederson Small 
Damir Petrović  Tel: + 32 2 506 1000
 

Miljøadvokat, ekspert på analyse, utvikling og implementering av EUs miljøpolitikk og lovgivning 

 

DamirPetrovic Small 
Zuzana Lukacova Tlf: + 32 2 506 1000

Politikk og juridisk ekspert innen miljø, energi og klimaendringer. 

 

ZuzanaLukacova Small
Harriet Bradley Tlf: + 32 2 506 1000

Trainee Policy Researcher i klimaendringer, jordbruk og annen miljøpolitisk forskning. 

 

HarrietBradley Small