Partner 8 - Europakommisjonen - Joint Research Center (JRC)

Europakommisjonen - Joint Research Center (JRC), Via E. Fermi, 2749, Ispra (VA), 21027-Italia

 

Institute

Europakommisjonen - Felles forskningssenter (JRC)

JRC

 
Profil Joint Research Center (JRC) er EU-kommisjonens vitenskapstjeneste som bruker forskere til å utføre forskning for å gi uavhengig vitenskapelig rådgivning og støtte til EUs politikk.
Instituttets nettside https://ec.europa.eu/jrc/
Roll i prosjektet Prosjektpartner
 
ansatte
Navn Kontaktinformasjon Kvalifikasjoner Bilde
Dr. Emanuele Lugato Tel: + 39 0332 789672

Agronom, jordforsker, ekspert på jordisk organisk karbon dynamisk og modellering i stor skala.

 

EmanueleLugato Small
Dr. Arwyn Jones Tel: + 39 0332 789162

Jordprosjektleder ved JRC, bakgrunn i kvartærgeologi, fjernmåling og GIS, koordinator Jordens tilstand i Europa Rapporter og JRC Soil Atlas Series

 

ArwynJones Small