Partner 6 - Forskningsinstitutt for kunnskapssystemer (RIKS)

Research Institute for Knowledge Systems (RIKS), Hertogsingel 11B, 6211 NC Maastricht, Nederland

 

Institute

Forskningsinstitutt for kunnskapssystemer

RIKS Small

 

 
Profil I løpet av de siste 25 årene har RIKS utviklet seg til å bli et ledende forskningssenter og leverandør av virkelige løsninger innen arealbruk endring, modellintegrasjon og beslutningsstøttesystemer. RIKS gjør anvendt forskning for offentlige og private parter over hele verden. RIKS støtter planleggere og beslutningstakere i romlig eksplisitt scenarioutvikling med vitenskapelig kunnskap og med dets generiske arealbruk modelleringsramme Metronamica (www.metronamica.nl), som brukes av mange administrasjoner og forskere over hele verden. For å lette forskningen på modellintegrering og policystøtte har RIKS utviklet Geonamica-programvaremiljøet. Geonamica danner grunnlaget for en rekke skreddersydde DSS-er, med applikasjoner til for eksempel Europa, Nederland, Spania, Tunisia, Puerto Rico, Auckland, Melbourne, Wuhan, Cape Town og Bogota. RIKS har koordinert og deltatt i flere FP-prosjekter, inkludert LUMOCAP, DeSurvey, PLUREL, MedAction, TiGrESS, MODULUS og RECARE.
Instituttets nettside www.riks.nl
Roll i prosjektet WP6-leder
 
ansatte
Navn Kontaktinformasjon Kvalifikasjoner Bilde
Hedwig van Delden Tel: + 31 43 3215231

Produkt- og prosjektkoordinering; arealbruk endring Prosesser og modellering, integrering av sosioøkonomisk og bio-fysisk Prosesser og modeller, som bygger bro mellom vitenskapspolitisk gap, scenarioutvikling

 

HedwigvanDelden Small
Roel Vanhout Tel: + 31 43 3215231

Programvareteknikk, DSS-utvikling, romlig eksplisitt dynamisk modellering, som fremkaller brukerkrav

 

RoelVanhout Small