Introduksjonsbrosjyrer for SoilCare Project

Introduksjonsbrosjyren til SoilCare-prosjektet inneholder detaljer om prosjektets mål og mål og partnerne som er involvert. Brosjyren er tilgjengelig på 15 språk.

 

Feilhefter om jordhåndtering

Heftet med tittelen "10 vanlige fremgangsmåter og deres skadelige innvirkning på jord" har som mål å hjelpe til med 10 vanlige problemer som ofte oppstår på gården. Heftet er tilgjengelig i FranskSpanish, gresk, polsk og English. Flere språk kommer snart. 

 

Jordtrusselspesifikke SICS-faktaark

Det produseres en serie faktaark som gir en oversikt over lovende avlingstyper og forvaltningsteknikker for
adressering av spesifikke jordtrusler: 

SICS faktaark om jorderosjon

SICs faktaark om jordforurensning