Personvern og EUs generelle databeskyttelsesforordning

General Data Protection Regulation (GDPR), utstedt av EU, trådte i kraft april 2018. Den beskytter personvernet ved å forhindre at personopplysninger behandles uten samtykke fra vedkommende. GDPR har også konsekvenser for SoilCare-prosjektet, siden personopplysninger i prosjektet blir samlet inn og behandlet i SoilCare-forskning.

Eksempler

Innsamling av personopplysninger skjer i flere tilfeller enn det som er synlig ved første blikk. Eksempler på innsamling av personopplysninger er:

  • Bønder deltar i et interessentmøte og deres mening blir registrert sammen med navnet deres;
  • Politiske beslutningstakere fyller ut en undersøkelse utstedt av SoilCare-forskere; meninger registreres sammen med navn på beslutningstakere;
  • Folk (allmennhet) som besøker et demonstrasjonssted blir fotografert, og disse bildene brukes til salgsfremmende formål for SoilCare; folks ansikter er gjenkjennelig registrert og knyttet til arrangementet, bilder blir publisert på SoilCare-nettstedet;
  • Feltdata blir brukt og GPS-koordinatene blir registrert; GPS-koordinater kan spores tilbake til grunneiere. 

I alle de ovennevnte tilfellene kan personopplysninger spores tilbake til personer. I de fleste av de ovennevnte tilfellene må folk gi samtykke til at deres personlige data kan brukes til SoilCare-prosjektet. For at deres personlige data skal kunne brukes og publiseres på en eller annen måte, må de samtykke. Regler for hvordan forskjellige saker må behandles og om samtykkeformer må fylles ut eller ikke, er beskrevet i SoilCare GDPR-dokumentet nevnt ovenfor.

Samtykkeskjemaer for personlig bruk eller gruppebruk er tilgjengelig for nedlasting nedenfor. Når du fyller ut samtykkeerklæringer, er det en SoilCare-kopi og en personlig kopi for personen som fyller ut skjemaet. Når det gjelder gruppeskjemaet, får en representant for gruppen en kopi av samtykkeskjemaet.

Nedlastinger

SoilCare GDPR-dokument v1.0
SoilCare samtykke fra personlig bruk
Bruk av SoilCare-samtykkeskjema (opptil 24 personer)

lenker

EUs GDPR-dokument (forordning (EU) 2016/679) Forordning (EU) 2016/679) (lenke til EUs nettsted der forskjellige språkversjoner kan lastes ned)
Ta bilder på fellesskapsarrangementer (kilde: resourcecentre.org.uk)
GDPR: Hva forskere trenger å vite? (kilde: Lancaster University UK)
Google-søk "GDPR i forskningsprosjekter" (kilde: google.com)