Gruppe Foto Chania

 

TESTING OG FREMMING AV ADOPTIVASJON AV JORDBETINGENDE AVLESYSTEMER I EUROPA


Hva er SoilCare?

Hvis den europeiske avlingsproduksjonen skal forbli konkurransedyktig samtidig som den reduserer miljøpåvirkningen, er det nødvendig med utvikling og opptak av effektive jordforbedrende avlingssystemer. Det overordnede målet med SoilCare var å identifisere og evaluere lovende jordforbedrende dyrkingssystemer og agronomiske teknikker som øker lønnsomheten og bærekraften på tvers av skalaer i Europa. En tverrfaglig tilnærming ble brukt for å vurdere fordeler og ulemper ved en ny generasjon jordforbedrende beskjæringssystemer, som inkluderer alle relevante biofysiske, sosioøkonomiske og politiske aspekter.

Tilnærming

Eksisterende informasjon fra litteratur og langsiktige eksperimenter ble analysert for å utvikle en omfattende metodikk for å vurdere ytelsen til beskjæringssystemer på flere nivåer. EN fleraktørstilnærming ble brukt til å velge lovende jordforbedrende avlingssystemer for vitenskapelig evaluering på 16 studieområder over hele Europa som dekker forskjellige pedoklimatiske og sosioøkonomiske forhold. Implementerte avlingssystemer ble overvåket med involvering av interessenter, og ble vurdert sammen med forskere. Spesiell oppmerksomhet ble viet til adopsjon av jordforbedrende beskjæringssystemer og agronomiske teknikker innenfor og utenfor undersøkelsesstedene.

Oppskalering til europeisk nivå

Resultatene fra undersøkelsesområder ble oppskalert til europeisk nivå for å trekke generelle lærdommer om anvendelsespotensialer for jordforbedrende avlingssystemer og relaterte lønnsomhets- og bærekraftseffekter, inkludert vurdering av barrierer for adopsjon i den skalaen. Et interaktivt verktøy ble utviklet for sluttbrukere for å identifisere og prioritere egnede jordforbedrende dyrkingssystemer hvor som helst i Europa.

SoilCare og policy

Gjeldende retningslinjer og insentiver ble vurdert og målrettede retningslinjer ble gitt. SoilCare tok en aktiv formidlingstilnærming for å oppnå innvirkning fra lokalt til europeisk nivå, og adresserte flere målgrupper, for å forbedre avlingsproduksjonen i Europa for å forbli konkurransedyktig og bærekraftig gjennom dedikerte jordpleie.

Prosjektmål

I prosjektplanen ble det formulert en rekke prosjektmål (CS = Beskjæringssystem)

 • Å gjennomgå hvilken CS som kan betraktes som jordforbedrende, å identifisere nåværende fordeler og ulemper, og å vurdere nåværende og potensiell innvirkning på jordkvalitet og miljø,
 • Å velge og prøve jordforbedrende CS i 16 studiesteder over hele Europa, som representerer ulike pedoklimatiske soner og sosioøkonomiske forhold etter en fleraktørstilnærming,
 • Å utvikle og anvende en integrert og omfattende metode for å vurdere fordeler, ulemper og
  begrensninger, lønnsomhet og bærekraft av jordforbedrende CS i undersøkelsesstedene, med tanke på pedoklimatiske, sosioøkonomiske og lovgivningsmessige forhold,
 • Å studere barrierer for adopsjon og å analysere hvordan bønder kan oppmuntres gjennom passende insentiver til å vedta passende jordforbedrende CS,
 • Å utvikle og anvende en metode for å oppskalere resultater fra undersøkelsessteder til europeisk nivå, med tanke på forskjellige pedoklimatiske og sosioøkonomiske forhold i forskjellige deler av Europa, for å komme med informasjon over hele Europa om hvilken jordforbedrende CS som vil være mest gunstig hvor i Europa,
 • Å utvikle et interaktivt verktøy for valg av jordforbedrende CS i hele Europa,
 • Å analysere effekten av landbruks- og miljøpolitikk på adopsjon av CS, og for å støtte disse
  politikk for å forbedre adopsjon,
 • Å formidle nøkkelinformasjon om jordforbedrende CS inkludert agronomiske teknikker til alle interessenter.

SoilCare-prosjektet innledende brosjyre gir detaljer om prosjektets mål og mål og involverte partnere. Den er tilgjengelig på 14 forskjellige språk