Informasjonsside for periodisk rapportering


Denne siden gir informasjon om rapporteringsprosedyren og rapporteringsverktøyene på nettet (Author-e) og EU SYGMA. Disse verktøyene gjør det mulig for partnere i prosjektet å produsere både de nødvendige vitenskapelige rapporter og ledelsesrapporter.

De SoilCare rapporteringsplan periode 4 gir en oversikt over fristene for innlevering av rapporter, data osv.

Generell informasjon

I denne delen kan du se generell informasjon om de to online rapporteringsverktøyene Author-e og SYGMA;

Den periodiske rapporten består av to seksjoner: (A) Finansiell rapportering og (B) Vitenskapelig rapportering. Disse to delene er beskrevet nedenfor.

A. Finansiell rapportering i SYGMA

Den økonomiske rapporteringen gjøres ved hjelp av SYGMA online-verktøyet (tilgjengelig via det elektroniske EU deltaker Portal ), av finansavdelingen eller økonomisk ansvarlig av hver prosjektpartner.

Fremgangsmåte for økonomisk rapportering (av partneransvarlig):

 1. lage en oversikt over kostnadene for rapporteringsperioden,
 2. logg inn på Deltakerportal (PP),
 3. Klikk på 'Mitt prosjekt (er)' i venstre kant
 4. finn 'SoilCare' i listen over prosjekter og klikk på 'Administrer prosjekt' -knappen til høyre,
 5. i den første oransje blokken med tittelen 'Periodisk rapportering ', klikk ordet 'Økonomisk del'; SYGMA -systemet åpnes i et nytt vindu. 
 6. Fyll ut hele skjemaet i dette vinduet. Mellomliggende lagre arbeidet ditt med 'LAGRE' knapp. Gi også detaljer om alle kostnadsposter (f.eks. Personell) som kreves ved bruk av R-ikon Deltakerportal ikonet. 
 7. Til slutt validerer du skjemaet ved hjelp av 'Valider' -knappen, og korriger mangler.
 8. Etter 'Valider' og 'Lagre' kan du lukke vinduet. For å forhindre videre redigering, kan du klikke på knappen "Lås for gjennomgang" på slutten av "Finansiell dellinje.
 9. Send skjema-C til koordinatoren ved hjelp av 'Sign & Submit' -knappen. (koordinator blir automatisk varslet fra PP og vil sjekke uttalelsen din),
 10. Koordinatoren vil sende inn skjema C fra FORCE til EU.

Nedenfor er en liste med brukerhåndbøker som vil hjelpe deg med å fylle ut Form-C-dokumentene online.

Når er det nødvendig å sende inn et revisjonssertifikat?

For SoilCare -prosjektet har vi spesifikke regler for innsending av revisjonssertifikater. Et revisjonssertifikat må bare leveres av hver partner i prosjektet med den siste prosjektperioden, men bare når det totale EU -forespurte bidraget i prosjektet er lik eller høyere enn 325.000 Euro for en partner (dette er beløpet UTEN overhead).

 • Mer informasjon om formatet til revisjonssertifikater finner du HER.(lenke til EUs nettsted - se overskriften 'Certification On Financial Statement (CFS)').
 • En revisjonsattestmal kan lastes ned HER (PDF-fil).

B. Vitenskapelig rapportering med Author-e

Den vitenskapelige rapporteringen gjøres ved hjelp av Author-e online-verktøyet (tilgjengelig online via oppgaver sendt via e-post), av leder av arbeidspakken (WP) for hver arbeidspakke og av koordinatoren. Det elektroniske forfattere-e vitenskapelige rapporteringsverktøyet er et praktisk verktøy som muliggjør online samarbeid uten å sende rundt Word-filer via e-post. Author-e gjør det også mulig for WP-ledere å legge ut sine oppgaver til andre prosjektpartnere.

Fremgangsmåte å følge (WP-ledere):

 1. vente på mottak av en forfatter-e-oppgave via e-post som blir sendt til deg fra forfatter-e-verktøyet (av koordinatoren),
 2. åpne forfatter-e-postmeldingen og klikk på oppgavelinken, forfatter-e-verktøyet åpnes,
 3. Hvis du er en ny bruker av systemet, vil systemet be deg om å angi et passord.
 4. les instruksjonene i Author-e og skriv rapporten din i Author-e, eller kopier / lim inn din tidligere skrevne rapport i Author-e. Det er også mulig å generere og sende ut dine egne oppgaver til andre prosjektpartnere (se håndbøkene om hvordan du gjør dette),
 5. etter å ha skrevet, gi beskjed til koordinatoren du er klar,
 6. koordinatoren sjekker rapporten din,
 7. når koordinatoren ber om endringer i rapporten din, vil du motta en ekstra oppgave,
 8. når koordinatoren er fornøyd, setter han status for oppgaven til 'KLAR'.

Brukerveiledning finner du i Author-e Help-menyen etter innlogging.

nyttige lenker

Følgende lenker er tilgjengelige for å få mer informasjon eller få tilgang til online-tjenestene: