Jasmine Svart

Jasmine Svart

 

Bonde Rafael Alonso Aguilera i sin økologiske olivenlund, med dryppvanning og dekkavling SICS. Fotokreditt: Jasmine Black

 

I vårt andre nyhetsbrev (November 2017), vi introduserte deg for de to Spanske studiesteder, som ligger i det sørøstlige Spania i nærheten av Almeria - Område A i Sorbas-Tabernas-bassenget og område B i naturparken Cabo de Gata. Nylig møtte forskergruppen SoilCare i Almeria for å diskutere fremdrift av prosjektet og besøke de to undersøkelsesstedene 

 Å hakke flis som skal spres over prøvefeltene. Fotokreditt: BDB

 

I vårt tredje nyhetsbrev (September 2018) introduserte vi Belgias undersøkelsessted i Flandern, som kjører to forskjellige SICS-studier. Vi har nå noen interessante foreløpige funn fra deres første prøve som bruker ramial flis innarbeidet som en jordendring for å øke organisk materiale, jord biologisk mangfold og jordkvalitet generelt. De første resultatene av flisapplikasjoner blir sammenlignet med andre inkludert husdyrgjødsel, matsvinn og kjøpt inn kompost.