Chris Stoate - SS6

Chris Stoate - SS6

Å introdusere gressløver i dyrkbare rotasjoner har potensialet til å bli bedre jordstruktur og organisk materiale. Dette har fordeler for jordbruksrotasjonen, men kan også øke vannet infiltrasjon priser under uvær, med resulterende fordeler når det gjelder risikostyring av flom i nedbørfeltet. Redusert avrenning fra nedslagsfelt kan det også føre til forbedret vannkvalitet og vannøkologi.

I et av våre replikerte tomteksperimenter i det EU-finansierte SoilCare-prosjektet, valgte vi fem moderne dybderotende jordbruksgresskulturer som mest sannsynlig å skape stier for vann å komme dypt i jorden profil, i stedet for å løpe av overflaten. Hver cultivar ble representert som en 50% komponent av en ellers standard raigras- og kløverblanding, med kontrollplott omfattende denne standardblandingen alene. Hele området ble beitet av sau og kuttet for ensilasje etter vanlig praksis, men i år tre og fire av eksperimentet gjerde vi av en tre meter bred stripe som var ubeite og uskåret.