Bestudeer Site Trials

 De SICS die zijn geselecteerd voor testen in deze Study Site worden hieronder beschreven:

Algemene behandelingscategorie Bestudeer Site Trials
landbouw, bedekkingsgewassen

1. Verlies van controle over SOM en verdichting - Zaagbladploeg en kale grond; Freesplaatploeg en diepe beworteling dekking gewas (landbouw radijs); Nee landbouw en kale grond; Nee landbouw en diep geworteld dekking gewas (landbouw radijs)


Studieplek poster 2018; Studieplek poster 2019 (Download) 

Radijs bewerken      italië grondbewerking en radijs.png  
Radijs bewerken    
Wintertarwe    
Wintertarwe    
Kale grond    
Kale grond    

 

Belangrijkste bevindingen 

  • De nee landbouw behandeling was gevoeliger voor ongunstige omgevingscondities, wat kan leiden tot misoogsten.
  •  landbouw radijs had in geen van de onderzochte parameters een duidelijk effect.
  •  Regenwormpopulaties hebben geprofiteerd van geen landbouw.
  •  Na een omschakelingstijd zou conserverende landbouw de productiekosten kunnen verlagen, terwijl de hoge opbrengsten behouden blijven.

 

 

Geografische beschrijving

Locatie: Het studiegebied is gelegen in de lage Venetiaanse vlakte en wordt gekenmerkt door sedimentaire leemachtige bodems met ondiepe grondwater (<2 m). Het lokale klimaat is sub-vochtig, met een jaarlijkse neerslag van ongeveer 850 mm. De temperatuur stijgt van januari (minimum gemiddelde: 1.5 ° C) tot juli (maximum gemiddelde: 27.2 ° C). SOM-inhoud wordt sterk beïnvloed door het eigenaardige structuur (lage fysieke bescherming) en klimatologische omstandigheden, en varieert meestal van 10 tot 20 g kg-1 in de toplaag.

Pedo-klimaatzone
Middellandse-Zeegebied Noord, Cambisol 

Kaart LTE
Locatie van de studiestudie in NO Italië Overzicht van een deel van het langlopend experiment (50 jaar oud).

 

Bijsnijsystemen

Intensiteit bijsnijden: Conventioneel.

Soorten gewassen
Exp. 1: tarwe, maïs, soja, suikerbiet, alfalfa, permanente weide, 7 vruchtwisselingen: zes jaar (maïs, suikerbiet, maïs, tarwe, alfalfa, alfalfa), vier jaar (suikerbiet, soja, tarwe, maïs), twee jaar (tarwe, maïs), doorlopende maïs, doorlopende tarwe, doorlopende snijmaïs, permanente weide
Exp. 2: tarwe, maïs, tomaat, suikerbiet, vierjarige rotatie Beheer van bodem, water, voedingsstoffen en ongedierte
Exp. 1: Ploegen van afwerkbladen in de herfst; vanwege het ondiepe watertafel (variërend van 60 tot 200 mm) irrigatie wordt af en toe gebruikt; nutriëntenstatus wordt gereguleerd door middel van biologische (rundermest of erf mest) en minerale inputs + introductie van soja en luzerne in respectievelijk 4-jarige en 6-jarige rotatie; chemische onkruid- en ongediertebestrijding.
Exp. 2: Ploegen van afwerkbladen in de herfst; vanwege het ondiepe watertafel (variërend van 60 tot 200 mm) irrigatie wordt af en toe gebruikt; nutriëntenstatus wordt gereguleerd door middel van biologische (overgebleven oprichting of overgebleven incorporatie + gevogelte mest) en minerale inputs; chemische onkruid- en ongediertebestrijding.