DE CE SOILZORG?

Productia agricola în Europa trebuie sa ramâna competitiva, în conditiile în care impactul negativ asupra mediului înconjurator sa fie cat mai redus. Dit is een van de belangrijkste producten van de productie in een niet-gecultiveerde plant, maar ook in het gebruik van een bepaalde voedingsbodem (bijv. Nutriënten en pesticiden) en een andere tehnologische zorg. Het gebruik van een agricole belachelijk maakt een goede reductie van een winstgevende dataritormale kostprijs een van de acestora en een acelasi timp effect op een sens negativ mediul inconjurator. Prin îmbunatatirea calitatii solului aparitia processelor de degradare este atenuata, input en impliciet costurile sunt mici, iar impacturile negatief asupra mediului înconjurator sunt semni? cativ reduse.

OBIECTIV
Obiectivul general al proiectului SoilCare is een geëvalueerde potentie? Ialul sistemelor îmbunatite de cultivare and solului en de identifica en testa sisteme imbunatatite de cultivare a solului specific fiecarei zone de durale Europa, care au un impact pozitivi 

Obiective specificatie

  • Analiza sistemelor de cultivare verzorgingspot imbunatati calitatea solului, identi? zorg avantajelor als dezavantajelor actuale, evaluatiegebied impactului werkelijke en potentiële asupra calita ii solului si mediului înconjurator.
  • Selecteer een gebied en een testgebied dat zich onderscheidt van de cultivare en de 16 studiegebieden van Europa.
  • Dezvoltarea si aplicarea unei metodologii integreren pentru evaluatiegebied begunstigde, restrictiilor, winstgevende en duurzame sistemelor îmbunatatite de cultivare a solului in zonele de studiu.
  • Studeer de obstakels of de obstakels in de vorm van een adoptiegebied of een bepaald gebied van de cultivatie en de behandeling van een bepaalde vorm van zorg voor de pot of de afdruk van een wetgevende correctie op een gebruiksgebied.
  • Dezvoltarea en aplicarea unei metode pentru extrapolarea rezultatelor de la nivel de zona de studiu la nivel europees.
  • Dezvoltarea unui instrument interactiv pentru selectarea sistemelor îmbunatite de cultivare a solului pe tot cuprinsul Europei.
  • Analiza efectului politicilor agricole si de mediu asupra adoptarii sistemelor îmbunatatite de cultivare a solului