20 mei 2106

Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN in Lublinie

vreemd genoeg

Warsztaty op temat sposobów poprawy jakości gleb w zrównoważonej products products roślinnej

w ramach projektu „Ochrona gleb w opłacalnej i zrównoważonej products products in Europie” („Bodemverzorging voor winstgevend en duurzame gewasproductie in Europa ”) (Nr projektu 677407-2)

realizowanego w Programie Horyzont 2020-SFS-2B-2015

(okres gerealiseerd: 2016-2021)

 W warsztatach wzięło udział liczne grono przedstawicieli środowisk związanych with poruszaną tematyką zarówno with Lubelszczyzny, jak iz województwa mazowieckiego.

Zrealizowany programma warsztatów:

Otwarcie warsztatów, powitanie uczestników

Verwijzing:

  • Badania jakości gleb with projekcie „Ochrona gleb with opłacalnej i zrównoważonej products roślinnej w Europie”, Magdalena Frąc
  • Czynniki warunkujące jakość gleb w Polsce, Jerzy Lipiec
  • Znaczenie wody met produkcji roślinnej w Polsce, Bogusław Usowicz

Przerwa (kawa, herbata)

Dyskusja op temat sposobów poprawy jakości gleb

Zakończenie warsztatów

Werkplaats1 1 Werkplaats1 2 Werkplaats1 3 Werkplaats1 4 Werkplaats1 5
Werkplaats1 6 Werkplaats1 7 Werkplaats1 8 Werkplaats1 9 Werkplaats1 10
Werkplaats1 11 Werkplaats1 12 Werkplaats1 13    

 


W dniu 22 juni 2016 roku of godzinie 10:00 w sali B213 Instytutu Agrofizyki PAN vanaf een deelvenster ekspertów w ramach projektu „Ochrona gleb w opłacalnej i zrównoważonej products are roślinnej w Europie " („Bodemzorg voor winstgevend en duurzame gewasproductie in Europa ”), Nr. Project 677407-2, realizowanego w Programie Horyzont 2020-SFS-2B-2015 (okres gerealiseerd: 2016-2021)

Celem panelu ekspertów było przeprowadzenie analizy otoczenia projektu and wskazaniem instytucji oraz indywidualnych rolników zainteresowanych orchroną gleb with zrównoważonej products products.

 Werkplaats23 1    Werkplaats23 2    Werkplaats23 3

W dniu 9 maart 2018 r. vanaf de Instytucie Agrofizyki PAN spotkanie panelu ekspertów w ramach projektu „Ochrona gleb w opłacalnej i zrównoważonej products products in Europie” („Bodemverzorging voor winstgevend en duurzame gewasproductie in Europa ”).

PROGRAMMA POSIEDZENIA PANELU EKSPERTÓW

Otwarcie posiedzenia, powitanie uczestników

Verwijzing:

Zadania realizowane w ramach projektu „Ochrona gleb with opłacalnej i zrównoważonej products roślinnej w Europie”, Magdalena Frąc
Jakość gleb - wpływ materii organicznej, Jerzy Lipiec
Właściwości cieplne gleb wzbogaconych materią organiczną, Bogusław Usowicz
Przerwa (kawa, herbata)

bespreking

Zakończenie posiedzenia

PROGRAMMA DO POBRANIA

 StakeholderPanelMaart2018 1

StakeholderPanelMaart2018 3

StakeholderPanelMaart2018 4

StakeholderPanelMaart2018 5

StakeholderPanelMaart2018 6

StakeholderPanelMaart2018 7