Ook al hebben verschillende bodems enkele eigenschappen die niet kunnen worden veranderd, zoals structuur, bodemkwaliteit kan worden verbeterd door goede managementstrategieën toe te passen, zoals effectieve gewasrotaties waarin specifieke bodemverbeterende gewassen zijn verwerkt. De resultaten van de SoilCare-experimenten voor bodemverbeterende gewassen zijn in te zien door op onderstaande factsheets te klikken.

Resultaten van SoilCare-experimenten - Factsheets

Frankrijk exp 1 vruchtwisseling   frankrijk exp 2 bodembedekkers   noorwegen bedekkingsgewassen   noorse bodembedekkers 2
Frankrijk: vroeg ingezaaide tarwe voor het verkleinen van de grond erosie en verlies van voedingsstoffen    Frankrijk: bodembedekkers voor het verminderen van mechanische bewerkingen en onkruidbestrijding   Noorwegen: bodembedekkers met diepe wortels voor het verminderen van Inklinking van grond   Noorwegen: Covergewassen ter verbetering van de bodemgezondheid
Lees deze experimentfiche in het Frans hier   Lees deze experimentfiche in het Frans hier   Lees deze experimentfiche in het Noors hier   Lees deze experimentfiche in het Noors hier
 Glyfosaatbedekkingsgewassen in Duitsland    Griekenland exp 1 sinaasappel en avocado    griekenland exp 3 cover crop vineyar  

 

Britse gewassen

 Duitsland: effecten van bodembedekkers en glyfosaat op bodemorganismen   Griekenland: vergelijking van sinaasappel- en avocadoboomgaarden in termen van bodem erosie tarieven   Griekenland: effecten van wikke-bodembedekkers op de bodem erosie in wijngaarden   VK: diepwortelende grassprieten voor beter water infiltratie en organische stof in de bodem 
Lees deze experiment-factsheet in het Duits hier   Lees dit factsheet over het experiment in het Grieks hier   Lees dit factsheet over het experiment in het Grieks hier.      

 

denemarken gewassen 2

 

 

 

 

PT-rotaties

   
 Denemarken: introductie van bodembedekkers in akkerbouwrotaties   Portugal: Winterbedekkende gewassen en successiesystemen ter verbetering van de bodemgezondheid     Portugal: Rotaties ter verbetering van de bodemgezondheid    
    Lees deze factsheet in het Portugees hier    Lees deze factsheet in het Portugees hier    

 

 

Verdere bestaande praktische informatie over rotaties, bodembedekkers en tussengewassen die interessant zal zijn voor boeren, vindt u hieronder.

Gewasrotaties fert   CoverCrop   Linzen met haver 1

Gewasrotaties

 

Bedek gewassen en groenbemesters

 

Tussenbijsnijden en gewasmengsels