Ook al hebben verschillende bodems enkele eigenschappen die niet kunnen worden veranderd, zoals structuur, bodemkwaliteit kan worden verbeterd door goede managementstrategieën toe te passen, zoals effectieve gewasrotaties waarin specifieke bodemverbeteringsgewassen zijn opgenomen.

 

CropRotations fert   CoverCrop   Linzen met haver 1

Gewasrotaties

 

Bedek gewassen en groenbemesters

 

Tussenbijsnijden en gewasmengsels