Het SoilCare-project heeft een aantal beknopte samenvattingen opgeleverd over bepaalde bodemgerelateerde kwesties die in het project zijn geïdentificeerd, met enkele aanbevelingen voor beleidsopties. 

 

Opps bottlenecks pdf-afbeelding

 Bodemgezondheidsbeleid voor GLB- en agromilieurichtlijnen 

 (CZ, EL, ES, PL, IT, SE, FR, HU, BE, DKDE, NEE, PT, RO)

   

SDGs eerste pagina afbeelding

 Bodemgezondheidsbeleid gericht op duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) 

 (CZ, EL, ES, PL, IT, SE, FR, HU, BE, DKDE, NEE, PT, RO)

   

Afbeelding eerste pagina

 

Boerennetwerken en sociaal kapitaal voor duurzaam bodembeheer

 (CZ, EL, ES, PL, IT, SE, FR, HUBE, DKDE, NEE, PT, RO)

 

   

Bijdrage SoilCare aan het EU-bodemstrategieoverleg 

(CZ, EL, ES, PL, IT, SE, FR, HU, BEDK, DE, NEE, PT, RO)

 

   

SICS Adoptiefactoren en kansen

(CZ, EL, ES, PL, IT, SE, FR, HU, BE, DK, DE, NEE, PT, RO)

   

Definitieve aanbevelingen voor SICS

(CZ, EL, ES, PL, IT, SE, FR, HU, BE, DK, DE, NEE, PT, RO)