conf koptekst

De uiteindelijke Bodemverzorging De conferentie vindt plaats op donderdag 24 juni van 10: 30-15: 00 uur CET met als doel de bevindingen van ons door de EU gefinancierde project te verspreiden en discussie op gang te brengen over onze resultaten en beleidsaanbevelingen. 

Registreer hier!

Door aanwezig te zijn, zult u: 

  • Lees meer over bodemverbeterende teeltsystemen (SICS) en de kosten en baten die aan de opname ervan zijn verbonden
  • Krijg inzichten van boeren over hun ervaringen met het gebruik van SICS
  • Onderzoek de enablers en barrières die de opname van SICS beïnvloeden
  • Ontdek de SoilCare SICS-mappingtool en toekomstscenario's voor besluitvormers
  • Neem deel aan discussies over onze bevindingen en beleidsaanbevelingen
  • Netwerk met andere belanghebbenden die geïnteresseerd zijn in de toekomst van SICS

Alle geïnteresseerden zijn welkom, van boeren tot beleidsmakers. 

Ook zijn er enkele kansen om een ​​felbegeerde bodemprijs te winnen!