Compost

Het materiaal dat wordt gebruikt om te leveren organisch materiaal of plantvoedingsstoffen aan een bodem, als gevolg van compostering.