landbouw

Het mechanisch bewerken van een bodem profielen voor elk doel. Grondbewerking kan worden uitgevoerd om een ​​aantal taken uit te voeren, waaronder: verdichtingen breken, gewasresten, mest, meststoffen of onkruid opnemen, zaaibedbereiding, onkruidbestrijding.