structuur

De relatieve verhoudingen van zand, slib en klei deeltjes in een massa aarde. De textuur kan grof zijn (zand deeltjes overheersen), medium (gelijke delen van zand, slib en klei), of boete (klei deeltjes overheersen). De basistextuurklassen, in volgorde van toenemend aandeel fijne deeltjes, zijn; zand, leemachtig zand, zandige leem, leem, slib leem, slibzandig klei leem, klei leem, siltig klei leemzandig klei, siltig klei en klei. De zand, leemachtig zand, en zandige leemklassen kunnen verder worden onderverdeeld door 'grof', 'fijn' of 'zeer fijn' te specificeren