Duurzaam landbeheer

Het gebruik van landbronnen, waaronder bodem, water, dieren en planten, voor de productie van goederen om aan de veranderende menselijke behoeften te voldoen, terwijl tegelijkertijd het productieve potentieel van deze hulpbronnen op lange termijn en het behoud van hun milieufuncties worden gewaarborgd (WOCAT).