Bodemeigenschappen

Chemische, fysische of biologische kenmerken van de bodem die het niveau van functie of ecosysteemdiensten. Eigenschappen kunnen dynamische of inherente kenmerken zijn. Zie ook bodemkwaliteit indicator.