Bodem organische stof

De totale organisch materiaal in de grond. Het kan worden onderverdeeld in drie algemene zwembaden: wonen biomassa van micro-organismen, verse en gedeeltelijk afgebroken residuen (de actieve fractie), en het goed afgebroken en zeer stabiele organische materiaal. Oppervlaktestrooisel wordt over het algemeen niet als onderdeel van de bodem opgenomen organisch materiaal.